Parkanon Kaupunki, Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sopimuskumppani

19.6.2023 Alkaen Parkanon Kaupunki ja SPR Kihniö-Parkano ovat tehneet valmiuden yhteistyösopimuksen, jossa määritellään Kaupungin kokonaisvastuuseen liittyvien kriisi- ja häiriötilanteissa tapahtuvan vapaaehtoistyön periaatteet. Sopimuksessa on sovittu hälyttämisestä, johtamisesta, tiedottamisesta sekä kustannusten korvaamisesta.

Kuva: Kalle Hakala, Parkano, 2022

Parkanon Kaupunki on tätä ennen antanut SPR Kihniö-Parkanon valmiudelliseen ja toiminnalliseen käyttöön erikseen määritellyt tilat 15.12.2022 alkaen. Tilat sijaitsevat ”Vanhalla Lukiolla”, Koulukuja 2, 39700 Parkano. Tiloissa toimii monikulttuurisuustila, valmiuden varastot sekä toiminnalliset koulutus- ja neuvottelutilat. Lisäksi SPR Kihniö-Parkanon valmiuden ja arkitoimintojen yhteistyönä ylläpitää suojaväistötilavalmiutta rakennuksessa.

Luoteis-Pirkanmaalaiset Vapepan toimijat voivat käyttää tiloja esteettä ottamalla yhteyttä Kihniö-Parkanon Valmiusryhmään tai SPR Kihniö-Parkanon Ensiapuryhmään.

Rakennuksen tilojen lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on saanut Parkanon kaupungilta maankäyttöoikeuksia kaavoitusalueen ulkopuolella oleviin maastoihin harjoitus- ja koulutus käyttöön

Kuva: Mika Luoto, Vahojärvi, 2023

Parkanon Kaupunki tukee myös valmiuden kehittämistä ja harjoittamista tarjoamalla PARKANO23 ja PARKANO24 harjoitusten tukikohdat, PARKANO23 85 osanottajaa saivat huikeat tilat käyttöönsä Vahojärven leirikeskuksessa ja seuraavassa harjoituksessa nautimme metsämuseon tiloista sesongin ulkopuolella 10.8.2024.

Parkanon Kaupunki, SPR Kihniö-Parkano ja alueelliset Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun toimijat kehittävät ja harjoittavat varautumisen ja valmiuden toimintaa myös keskinäisissä, sekä valtakunnallisissa harjoituksissa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu kiittää Parkanon Kaupunkia ja Valmiuspäällikkö Timo Lehtistä yhteistyöstä!