Keskustoimikunnan kokous 7.3.2024

Keskustoimikunnan jäädessä monelle vapaaehtoiselle hyvin hämäräksi, kaukaiseksi toimijaksi, päätimme Hämeen maakuntatoimikunnan puheenjohtajiston keskuudessa tuoda artikkelin muodossa kautemme ajan keskustoimikunnan toimintaa hieman lähemmäksi vapaaehtoisia artikkeli-sarjan muodossa.

Alla on kuvattuna keskustoimikunnan tehtävä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Keskustoimikunta kokoontuu sääntömääräisesti ja käsittelee ylätasolla niin hallinnollisia- kuin kehitystoimintoja. Keskustoimikunnan kutsujen ja pöytäkirjojen julksiset osuudet löytyvät kaikille OHTO-tunnukset omaaville henkilöille osoitteesta https://extranet.vapepa.fi/ryhmat/keskustoimikunta/

Käytämme extranettiin julkaistua esityslistaa tässä artikkelissa pohjana. Artikkelia kirjoittaessa pöytäkirjaa ei vielä ole julkaistu (13.3.2024)

7.1 KESKUSTOIMIKUNTA
7.1.1 TEHTÄVÄT
Keskustoimikunta:

 1. Sovittaa yhteen Vapepa-verkoston toimintaa kokonaisuutena ja pelastuspalvelutoimintaan
  sekä muiden viranomaisten avustamiseen osallistuvien valtakunnallisten järjestöjen ja
  yhteisöjen sekä eri viranomaisten työtä niin, että vapaaehtoisten valmius toimia
  viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä ja tarpeita vastaava;
 2. Kehittää Vapepan toimintaa valtakunnallisesti sekä tukee alueellista ja paikallista
  kehittämistä;
 3. Kannustaa jäsenyhteisöjään sekä yhteistyökumppaneitaan osallistumaan keskustoimikunnan
  työhön;
 4. Pitää yhteyttä viranomaisiin;
 5. Seuraa jäsenyhteisöjen hälytysvalmiutta sekä henkilö-, koulutus- ja kalustotilannetta;
 6. Seuraa koordinaatiotehtävän rahoituksen ja henkilöresurssien käytön raportointia;
 7. Kehittää ja seuraa Vapepan koulutus- ja harjoitustoimintaa;
 8. Kehittää ja tukee viestintää Vapepan toiminnasta;
 9. Käsittelee maakuntatoimikuntien tekemät aloitteet sekä keskustoimikunnan asettamien
  työryhmien valmistelemat esitykset;
 10. Huolehtii yksittäisten toimijoiden kannustamisesta sekä päättää Vapepan
  huomionosoituksista toimivaltansa puitteissa;
  11.Kannustaa toimijoita alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön kokonaisturvallisuuden
  edistämiseksi;
  12.Käsittelee Vapepan yhteisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä Vapepan
  pidemmän aikavälin toimintalinjauksen;
 11. Hyväksyy verkoston nimissä annettavat lausunnot;
 12. Päättää Vapepan toimintaan liittyvistä ohjeista.
  7.1.2. JÄSENET
  Keskustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kunkin koordinaatiojärjestön nimeämä edustaja
  sekä Vapepan valtakunnallisten jäsenyhteisöjen nimeämät edustajat.
  Kukin Vapepan jäsenyhteisö voi nimetä keskustoimikunnan kokoukseen edustajansa, jonka
  valtuuden keskustoimikunta vahvistaa.
  Keskustoimikunnan kokouksiin voidaan kutsua osallistumaan asiantuntijoita sekä eri
  yhteistyötahojen ja viranomaisten edustajia.
  7.1.3. TYÖRYHMÄT
  Keskustoimikunnan kokousten asioiden valmistelemista tai kehittämistyötä varten voidaan
  muodostaa työryhmiä.
  7.1.4. PUHEENJOHTAJAT ja SIHTEERI
  Keskustoimikunnan puheenjohtajan nimeää kokonaiskoordinaatiosta vastaavan Punaisen Ristin
  hallitus koordinaatiojärjestöjen esityksen pohjalta kahden vuoden toimikaudeksi. Keskustoimikunnan varapuheenjohtajina toimivat kahden muun koordinaatiojärjestön valitsemat edustajat.
  Puheenjohtaja voidaan valita tehtäväänsä korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
  Vuosikokouksen vahvistama 1.12.2022
  5
  Keskustoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii Punaisen Ristin nimeämä keskustoimiston
  toimihenkilö.
  7.1.5. KOKOUKSET
  Keskustoimikunta kokoontuu vuosittain vähintään neljään kokoukseen. Kokoukset pidetään
  helmi-maaliskuussa, huhti-toukokuussa, elo-syyskuussa ja marras-joulukuussa.
  Keskustoimikunta voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia.
  Kokouksista ilmoitetaan kaikille jäsenjärjestöille ja -yhteisöille kirjallisesti tai keskustoimikunnan
  päättämällä muulla tavalla vähintään kahta viikkoa ennen kokousajankohtaa.
  Helmi-maaliskuun kokouksessa arvioidaan edellisen vuoden toimintaa. Huhti-toukokuun
  kokouksessa linjataan seuraavan vuoden painopisteet ja vahvistetaan kertomus edellisen
  vuoden toiminnasta. Elo-syyskuussa pidettävässä kokouksessa keskustoimikunta päättää
  seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta. Marras-joulukuussa pidettävässä kokouksessa
  linjataan seuraavan vuoden työryhmät.
– Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
toimintaperiaatteet
Vuosikokouksen vahvistama 1.12.2022

Keskustoimikunnan kokous 7.3

Avoimena käsiteltiin seuraavia asioita (ohitetaan kokousjärjestelyihin liittyvät kohdat)

 1. Toimintakertomus 2023 on hyväksytty kokouksessa, toimintakertomus on myöhemmin saatavissa esimerkiksi valmiuspäälliköiltä, jos sitä vapaaehtoinen johonkin tarvitsee
 2. Vapepa-koordinaation tuloksellisuusraportti tiedoksi. Ak2 Vapepa-koordinaation tuloksellisuusraportin STEAlle esittely. Tuloksellisuus raportti on lähetetty STEAlle helmikuun lopussa
 3. Toiminnan suunnittelun 2025 toteutus eli suunniteltu vuoden 2025 toiminnan linjauksia sekä toteutusta esityksen pohjalta. Tavoitteena on lisätä osallistumismahdollisuutta suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhdistää STEA hakemusten suunnitelu läpinäkyvämmin osaksi verkoston suunnittelua. Tähän liittyen tullut joitain esityksiä
 4. Kehittämistyöryhmän välikatsaus, tässä työryhmästä on tuloksena raportti, joka on nähtävissä ekstranetissä. Tämän raportin pohjalta kirjattiin evästeitä työryhmän työn jatkumiselle.
 5. Vapepa työnjako-ruudukko, Kehittämistyöryhmän työskentelyn yhteydessä tuotettu taulukko Vapepan eri toimijoista ja tehtävistä (liite 3). Taulukko pohjautuu toimintalinjaukseen, toimintaperiaatteisiin ja muihin dokumentteihin. Taulukkoa on käsitelty ja muokattu työvaliokunnan ja valmiuspäälliköiden kokouksissa. Löytyy ekstranetistä
 6. Vastineet Lapin ja Hämeen maakuntatoimien esityksiin. Erilaisia epäkohtia esiin nostaneet maakuntatoimikuntien esitykset saivat koordinaatiojärjestöltä viralliset vastaukset. Kommentointia ja keskustelua herättävät aiheet käsiteltiin hyvin.
 7. Juhlavuoden valmistelu. Katsaus Juhlavuoden etenemiseen. Juhlavuoden tavoitteena on:
  Vapaaehtoisten kiittäminen
  Parantaa järjestöjen sisäistä ymmärrystä Vapepasta ja siinä mukana olemisesta
  Tuoda esiin Vapepan käytettävyyttä viranomaisille
  Lisätä Vapepa tunnettavuutta suurelle yleisölle
  Osallistumiskutsu ja ilmoittumislinkki Juhlaseminaariin on lähetty uutiskirjeenä kaikille 26.1. Linkki uutiskirjeeseen: https://sway.cloud.microsoft/tEoXqelMjJldL07R?ref=Link Ilmoittautuneita 22.2. tilanteessa oli 99 henkilöä.
  Juhlaseminaarin toimintojen torille oli vastaavasti 11 tahoa tuomassa esittelyjä tai
  toimintaa.
  Juhlavuoden logo ja muita viestintäaineistoja on julkaistu mm. Extranetin Aineistopalkissa ja Vapepa 60v juhlavuosi -ryhmässä.
  Käydään kierros, miten juhlavuosi näkyy jäsenjärjestöjen toiminnassa.
 8. Palvelulupausten jalkauttamisesta tuli tieto. 15 järjestöistä on toimittanut palvelulupauksensa. Nämä on saatavilla ekstranetissä ryhmässä ”Palvelulupaukset”
 9. Huomionosoitukset käsiteltiin kokouksessa nopeahkosti. Uusi huomionosoitus ohje hyväksyttiin pienin saatesanoin. Uuden ohjeen tavoitteena on selkeyttää huomionosoitusten antoperusteita.

Lisäksi käsiteltiin useamman työryhgmän tuloksia, sähköisten järjestelmien kehittämistä sekä tulevia tapahtumia. Näistä voi lukea lisää kun pöytäkirja sekä julkiset liitteet julkaistaan ekstranettiin

Mielenkiintoinen sivu? jaa ystävillesikin!

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *