Karttatukiryhmä osana johtopaikan organisaatiota, pilotointi Oulun piirissä

Oulussa aloitettiin vuoden 2023 alussa karttatukiryhmän pilotointi. Karttatukiryhmän tarkoitus on liittää etänä toimiva karttaoperaattori etsintätehtävän tueksi. Karttatukiryhmä toimii siis Vapepan operaatiolla paikkatiedon tuotannossa ja hallinnassa, kuten operaatiokarttojen valmistelussa ja suunnittelussa, tilannekuvan ylläpidossa sekä raportoinnissa. Pilotti on edennyt erittäin positiivisesti kirjoitushetkeen asti.

Esimerkki operaatiokartasta. Kuvaustekniikalla kerrotaan tilannekuvaa: harmaa on vielä aloittamaton alue, violetti kertoo alueen olevan aktiivisena ja lohkon numeron alla on alueella olevan partion tunnus. Vihreät alueet on etsitty kertaalleen, Ko -pääte kertoo että alue on etsitty koirakon toimesta. Lähde: Sami Mantere

Ryhmä toimii koko Maakuntatoimikunnan alueella ja kehittää omaa toimintansa käytöntöjä sekä koulutuspakettia toiminnan tueksi. Toiminnassa on tällä hetkellä 13 vapaaehtoista mukana. Kokemusta pilotin aikana on saatu 16 operaatiosta sekä joukosta harjoituksia ja koulutuksia.

Toimintaa kehittää Sami Mantere. Saimme mahdollisuuden tehdä sähköpostihaastattelun hänen kanssaan paikallistoimikunnan kotisivuille.

Sami Mantere

Sami Mantere, maanmittausinsinööri Oulusta. Hoitaa työkseen kullanhuuhdonnan luvitusta ja valvontaa Kaivosviranomaisen leivissä. Vapepan toiminnassa mukana vuodesta 2013 lähtien.

Lähde: Sami Mantere

Miten pilotti sai alkunsa?

Pilotti sai alkunsa eräästä isosta etsinnästä, missä oli paikalla satoja etsijöitä. Ihmisiä ei voitu lähettää maastoon suunnitellusti, koska johdolla ei ollut alueesta yhtenäistä karttaa. Tämä aiheutti viivästystä ja hyvin paljon odottelua. Olin johtopaikalla, ja ensin piirtelin etsintälohkoja Paikkatietoikkunan avulla, sitten vaihdoin QGISsiin. Kartat tulostettiin paperille ja etsinnän edetessä jaoin karttoja pdf:nä ja reittitiedostoina Whatsapin kautta Karttaselaimeen, Maastokarttoihin, koirakepsiin jne.

Operaation jälkeen sitten mieleen tuli, että voisiko etenkin tiedon jakamista helpottaa, ja miten saataisiin kaikki toimimaan samalla kartalla yhtenäisessä ympäristössä.

Lähdin kehittelemään ideaa Kimmo Rannanjärven kanssa syksyllä 2022 ja esitelimme menetelmää tammikuussa 2023 maakunnan valmiusavauksessa. Demomme sai hyvän vastaanoton ja piirin valmiuspäällikkö Timo Harju näytti vihreää valoa pilotoinnille.

Tekniseksi alustaksi valikoitui QGIS ja kartan julkaisun selaimelle mahdollistava lisäpalikka. Idean kehittyessä hoksasimme, että pilotoinnissa testataan ennemmin menetelmää kuin teknistä ratkaisua. Menetelmänä oli siis muodostaa karttatukiryhmä, joka koulutetaan karttojen tekemiseen ja ylläpitoon. Johtavan ajatuksena oli että koulutamme muutamia ihmisiä niin hyvin, ettei kaikkien tarvitse osata kartanpiirtämisen saloja.Tällöin kynnys sähköisen kartan käyttöönottoon maastossa on hyvin matala.

Pilotin info- /rekrytilaisuudesta helmikuun alussa saatiin ryhmän runko muodostettua ja kevään aikana ryhmä täydentyi vielä muutamalla ihmisellä. Ryhmä koulutettiin huhti-toukokuun aikana ja kesäkuun alusta ryhmän jäsenet päivystivät aina viikon kerrallaan ja olivat valmiina tukemaan tulevia operaatioita.

Miten pilotti vastaanotettiin vapaaehtoisten ja toimijoiden taholta?

Pilotti sai heti kättelyssä maakuntatoimikunnan ja valmiuspäälllikön tuen. Ryhmään mukaan liittyneet ovat olleet mukana erittäin hyvällä sykkeellä. Toiminta saatiin ajettua tietoisuuteen toukokuun karmealla viikolla, jolloin hälytyksiä oli hyvin monta muutaman päivän sisällä. Vastaanotto on ollut positiivinen etenkin vapepajohtajien taholta. Maastokäyttäjät ovat joskus moittineet huonoista yhteyksistä johtuvia päivitysongelmia.

Karttatukiryhmän jäsenet ovat ottaeen tämän sydämen asiakseen ja vastuuta on jaettu niin operaatiossa kuin harjoituksissa.

Operaatioita alkaa olemaan toiminnassa takana, voisitko kertoa pari esimerkkiä kokemuksista?

Operaatiotoita on tuettu vuoden aikana 16 kertaa ja noista kaksi on ollut useamman vuorokauden etsintöjä. Kokemukset ovat olleet hyvinkin postiivisia, ja suurta plussaa on ollut kun kaikki ovat toimineet samalla, päivittyvällä kartalla.

Molemmat pidemmät etsinnät vedettin pelkästään sähköisillä kartoilla ja spontaanit etsijät adoptoivat kartan käyttöönsä ilman mitään kynnystä. Sähköisen kartan jakaminen linkillä ja QR -koodilla on havaittu hyvin toimivaksi. Toiminnan johtaminen on ollut helpompaa ajantasaisen tilannekuvan perusteella.

Huomasimme, että karttaoperaattorin on hyvä olla johtopaikalla jos se vain on mitenkään mahdollista. Tällöin kommunikaatio on ollut sujuvaa ja viiveetöntä.

Nyt on nähty selvä muutos toiminnan aloittamisessa: kun ennen etsijät odottelivat karttoja, nyt kartta odottelee etsijöitä.

Näetkö että vastaavaa toimintaa voisi jalkauttaa muihinkin Maakuntatoimikuntiin?

Menetelmän voisi jalkauttaa muuallekin Oulun piirin kokemuksien perusteella, ryhmä jakaa kokemuksia ja koulutusmateriaalia hyvin mielellään.

Mitkä ovat olleet teidän jalkautuksen suurimmat haasteet?

Haasteena on ollut ryhmän pienehkö koko ja kiivaimpana kautena karttaryhmältä vaadittiin venymistä että hommaa pystyttiin pyörittämään. Myös todella pitkänlinjan vapepalaisilta on tullut suurta epäilystä paperikarttojen puutteesta, joten haasteet ovat olleet enempi asenteellisia. Joka yhteydessä on pitänyt korostaa, että tämä menetelmä ei korvaa mitään, vaan on lisäapuna.

Voiko pilottiinne tutustua verkon kautta?

Valitettavasti pilotilla ei ole kotisivuja tai mitään muutakaan julkista foorumia.

Miten jatko? Olette jatkamassa vuodelle 2024, mitä Vapepan 60v juhlavuosi sisältää teille?

Ryhmä kokoontui 21.11.2023 ja päätimme jatkaa toimintaa myös pilotin jälkeen. Valmiuspäällikkö myös rohkaisi jatkamaan. Ensi vuoden puolella jatkamme menetelmän kehittämistä ja alamme ehkä ajamaan sisään MerginMaps -aplikaatiota. Tämä äppi mahdollistaa mm. operaatiokarttojen offline -käytön ja jäljen piirtämisen. Saimme aplikaation valmistajalta viiden vuoden lisenssin käyttöön maksutta, ja näin ollen tämä olisi loppukäyttäjälle ilmaista.

Kartan kuvaustekniikan ja käsitteiden standardointi olisi myös hyvä saada viimein naulattua vuoden aikana.

Ainakaan vielä ei ole tiedossa mitään juhlavuoden ekstraa.

Teillä on tulossa webinaari aiheesta? Kertoisitko siitä hieman?

Suunitelmissa on pitää webinaari alkuvuoden aikana pilotin tuloksista, kokemuksista ja kehityskohteista. Josko sen avulla saataisiin rekryttyä lisää porukkaa mukaan ja levitettyä paikkatiedon ilosanomaa.

Operaatiokartta käytössä harjoituksessa Kuusamossa. Lähde: Sami Mantere

Suuret kiitokset Samille haastatteluun vastaamisesta.

Oulun pilotointiprojektissa on varmasti paljon tutkailtavaa ja opittavaa meillä täällä Pirkanmaalla. Toimintaamme on jalkautunut jo jotenkuten Karttahimmeli, joka mahdollistaisi myös saman kaltaisen toiminnan toimien eri laitekannoissa sujuvasti.

Erilaisista karttaprojekteista Vapepan toiminnassa on kertynyt paljon kokemuksia, kuten Maastokarttojen käytöstä Savossa tai Trackerin käytöstä Porissa. Toivotaan että jossain vaiheessa saamme yhtenäisen ohjeistuksen sekä sovelluskannan Suomeen, siten kun se on tarpeellista. Sähköiset järjestelmät sujuvoittavat normaaliolojen toimintaa sekä parantavat tilannekuvaa niin johtopaikalla kuin partiotasolla. Toisaalta aina valmiina vapepalaisen pitää myös pystyä toimimaan haastavemmissa olosuhteissa kannon nokasta.

Mielenkiintoinen sivu? jaa ystävillesikin!

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *