Vapaaehtoisesta mahdollistajaksi

 Vapaaehtoisesta mahdollistajaksi – valmennus

Alustus

Paikallisesti alueella on alkamassa kehitysprojekti vapaaehtoisesta mahdollistajaksi -valmennuksen rakentamiseksi.

Valmennuksen tarkoituksena on luoda vapaaehtoisille henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon ottaen mahdollisuus kartuttaa itselleen tiedot ja taidot maastojohtajaksi, johtopaikkatoimijaksi tai jopa Vapepa-johtajaksi etenemiseen.

Nyt haluttaisiin vapaaehtoisilta kommentteja mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia tulisi hyvän maastojohtajan, johtopaikkatoimijan tai Vapepa-johtajan omata? Kaikkia näitä ei varmasti tule lyhyeksi muodostettujen koulutusten aikana. Vastauslinkki https://forms.gle/t4nCDRdgd44GA11j7

Valmennukseen kartoitetaan myös kiinnostuneita tai oikeammin niiden määrää, samalla kartoittaen kuinka moni Vapepa-johtaja tai valmiuskouluttaja olisi valmis lähtemään valmentajaksi. Valmennukseen otettava kohderyhmä on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnan tunteva hälytysryhmän jäsen, jolla olisi halu edetä vapaaehtoisen polulla eteenpäin ja on valmis sitoutumaan valmennukseen. Valmennuksen vaatima sitoutuminen on ennakkoon sovittuna 12-18kk aikana 10-12 päivää tai iltaa. Voit ilmoittaa mielenkiinnostasi linkistä https://forms.gle/jxEfp2nRxRz8DUsh7 Huomaa että tässä vaiheessa mielenkiinnon ilmoittaminen ei ole sitova, vaan kartoitusluontoinen.

Johdanto Valmennukseen

”Vapaaehtoisesta mahdollistajaksi” -valmennuksen tavoitteena on tarjota jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille selkeä ja tuettu polku urakehitykseen pelastuspalvelun parissa. Valmennusohjelman kesto on arviolta 12-18 kuukautta, jonka aikana osallistujat sitoutuvat noin kymmeneen koulutusiltaan tai -päivään. Tämän lisäksi he osallistuvat alueella järjestettäviin harjoituksiin ja koulutuksiin myös valmennuksen ulkopuolella, syventäen näin osaamistaan ja valmiuksiaan pelastuspalvelun eri tehtävissä.

Valmennuksen Rakenne ja Sisältö

Valmennuksen rakenne perustuu henkilökohtaiseen valmennukseen, jossa jokainen osallistuja saa oman valmentajan projektiin mukaan liitetyistä kouluttajista ja johtajista. Tämä mahdollistaa yksilöllisen tuen ja ohjauksen kunkin vapaaehtoisen urapolulla. Valmennus kattaa koko urapolun perehdytyksen ja työkalut perustason vapaaehtoisesta ryhmänjohtajan tehtäviin, toiminnan johtotehtäviin ja jopa Vapepa-johtajan rooliin asti. Osallistujille annetaan työkalut ja valmiudet näihin tehtäviin siirtymiseen, sekä kehitetään heidän johtajuus- ja päätöksentekotaitojaan. Lisäksi valmennuksessa käsitellään paikallistoimikunnissa ja hälytysryhmissä aktiivisten toimijoiden merkitystä sekä käydään läpi eri luottamustehtävien vaatimia toimintoja, kannustaen valmennukseen osallistuvat aktiiviseksi osaksi vapaaehtoisten yhteisöä

Valmennuksessa ohjataan henkilöt suorittamaan oikeat kurssit sopivaan aikaan, valmistellaan osaaminen kurssilla hyvin pärjäämiseen ja vielä valmennuksen lopuksi kannustetaan osallistumaan Vapepa-johtaja koulutukseen. Valmennuksen jälkeen osallistunut henkilö on tietysti hyvinkin johtopaikkatoimijana sekä maastojohtajana toiminnan tunteva ja osaava, sekä osaa tukea paikallisia Vapepa-johtajia niin arjessa kuin operaatiossakin.

Valmennuksessa järjestetään sovitun mukaisesti taitoja ja tietoja rakentavia koulutuksia ja niiden käytön käytäntöön tuomiseen soveltuvia harjoituksia. Koulutusten välissä on noin kuukausi aikaa vakiinnuttaa saatu tieto ennen kuin seuraavaa pakettia on tarjolla.

Valmennuksessa otetaan huomioon eri henkilöiden erilaiset oppimistyylit- ja tahdit.

Valmennuksen Hyödyt ja Tavoitteet

Valmennuksella keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja tuettu matka aktiivisille vapaaehtoisille laajentamaan omaa osaamistaan ja kehittämään oman alueensa toimintaa. Valmennusohjelman aikana jokainen osallistuja saa henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea oman osaamisensa kehittämiseksi. Lisäksi se tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen, mikä lisää heidän arvoaan niin pelastuspalvelun kuin laajemman yhteisönkin silmissä.

Valmennuksen tärkeä tavoite on auttaa vapaaehtoisia navigoimaan vapaaehtoistyön mahdollisissa haasteissa ja edistää vapaaehtoisten pitkäaikaista sitoutumista. Valmennuksella toivotaan myös olevan positiivista vaikututusta pelastuspalvelun toiminnan laatuun ja tehokkuuteen.

Kehityksen ja Toteutuksen Seuraavat Askeleet

Seuraava askel olisi Pirkanmaan alueen jo olemassa olevilta mahdollistajilta, eli Vapepa-johtajilta, valmiuskouluttajilta, paikallistoimikuntien avainhenkilöiltä sekä valmiuspäivystäjiltä kerätä heidän mielestään kriittiset osaamisen osa-alueet, joita perinteisten koulutusten lisäksi tarvitaan. Näistä muodostetaan valmennuksen oppimistavoite.

Tämän jälkeen vapaaehtoiset valmentajat (VAK tai Vapepa-johtaja) rekrytoidaan osaksi valmennusta ja valmennus aloitettaisiin talven 2024-25 aikana.

Mielenkiintoinen sivu? jaa ystävillesikin!

Yksi vastaus artikkeliin “Vapaaehtoisesta mahdollistajaksi”

  1. […] voi luoda ihmeitä. Vapaaehtoisten koulutus ja mentorointi ovat tässä avainasemassa. Esimerkiksi Vapaaehtoisesta mahdollistajaksi -ohjelma tarjoaa kattavan koulutuksen, joka valmistaa vapaaehtoisten henkilökohtaisen kasvun oman […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *