SPR Hämeenkyrö

SPR Hämeenkyrön osaston hälytysryhmä koostuu ensiapu- ja valmiusryhmän henkilöistä. Ryhmään kuuluu n. 15 ensiavun, etsinnän, henkisen tuen ja ensihuollon koulutettua osaajaa. Ea- ja valmiusryhmä kokoontuu n. kahden viikon välein joko koulutukseen tai harjoitukseen.  Syksyn harjoitusillat julkaistaan syyskuun alkuun mennessä.

Kuva: SPR Kuvapankki

Ensiapu

säännöllisten harjoitusten tavoitteena sekä auttamisvalmiuden ylläpito että pätevöityminen eri tilaisuuksissa päivystämiseen ja hälytyksissä auttamiseen

Kuva: SPR Kuvapankki

Valmius

osallistumme aktiivisesti VaPePan etsintöihin ja harjoituksiin auttamisvalmiuden ja motivaation ylläpitämiseksi

Kuva: SPR Kuvapankki

Henkinen tuki

ryhmään kuuluu vähintään henkisen tuen peruskoulutuksen saaneita n. 12 henkilöä joilla valmius toimia hälytyksissä sekä onnettomuustilanteiden jälkihoidossa.

Kuva: SPR Kuvapankki

Ensihuolto

ryhmäläisillä monipuolista osaamista ja koulutusta eri aloilta ja koulutettua valmiutta ensihuollon tehtäviin. olemme toimineet mm. rokotusavussa terveyskeskuksessa, kauppa-asioinnossa, Ukraina-avussa sekä tulipalojen ensihuollossa

Ryhmän periaatteita kuvaavat sanat: avustamme, toimimme, varaudumme.

– Kari Lehtiniemi, SPR Hämeenkyrö

Mukaan ryhmän toimintaan pääset liittymällä osastoomme (jäsenmaksu 20,- €/vuosi) sekä suorittamalla joko etsinnän–, EA1-, henkisen tuen- tai ensihuollon peruskurssin. Jos haluat liittyä toimintaryhmäämme ota yhteyttä valmiuden yhteyshenkilöihin

Valmiuden yhteyshenkilöt

Kari Lehtiniemi

040 537 7100, lehtiniemenkari@gmail.com

Sari Lähde

050 912 1109, sari.lahde@gmail.com

Osastomme kokonaisvalmiuteen kuuluu myös keräys-, ystävätoiminta sekä kotoutumisen tuki.  Lisäksi avustamme SPR Veripalvelua verenluovutuksissa. Katso lisätietoja nettisivuiltamme, facebookista ja Instagramista