Kyröskosken Käyttökoirat

Kyröskosken Käyttökoirilla on hälytysryhmä.